VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

 Hyvää kevättä, kesää kohti mennään! 

Hymyillään kun tavataan!

 Valkeakosken seudun kehitysvammaisten tuki

Paikallinen ja alueellinen vaikuttamistoiminta sekä kehitysvammaisten etujen valvominen ja virkistystoiminnan järjestäminen jäsenistölle ovat tukiyhdistysten keskeisintä toimintaa.

Hyväksi vaikuttamisen tavaksi yhdistyksissä on koettu yhdistysaktiivien ja virkamiesten kuntayhteistyö.


Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö

Perhehoidossa kehitysvammainen henkilö menee perhehoitajalle kotiin tilapäiselle jaksolle tai pysyvästi asumaan.

Perhehoitaja voi myös tulla perhehoidettavan kotiin.

Perhehoito sopii kaikenikäisille. Perhehoito tarjoaa kodinomaisen asumisympäristön lisäksi pysyviä ihmissuhteita ja yksilöllistä hoivaa sekä huolenpitoa.


Perhehoidossa kehitysvammaisella on mahdollisuus osallistua perheen arkeen.

Perhehoidossa on lisäksi mahdollista edistää asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista.


Perhekotien toiminta on valvottua ja se perustuu perhehoitolakiin (263/2015).

Perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä ja heille järjestetään koulutusta sekä muuta tukea.


Perhehoidon vahvuuksia ovat:

*turvallinen tavallinen perhe-elämä

*mahdollisuus kiintymykseen ja pysyvyyteen, läheisiin usein läpi elämän kestäviin ihmissuhteisiin

*yksilöllisyys, yhteisöllisyys

*koti kasvu- ja elinympäristönä

Lisätietoa perhehoidosta

Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö (KePe)

Koordinaattori Katariina Somppi 040 806 3158

Ohjaaja Leila Airosto 040 806 3159

etunimi.sukunimi@tampere.fi

www.tampere.fi/kepe

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot kotisivuilta    www.tukiliitto.fi

Jäsenpalvelut, osoitteen muutokset ja lehtien tilaukset  jasenpalvelut@tukiliitto.fi

puh: 040 483 9362

 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Lisätiedot kotisivuilta        http://www.vammaisurheilu.fi/

On urheilu- ja liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.

 

 Mitä on kehitysvammaisuus

Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Suomessa on arviolta noin 30 000 ihmistä joilla on kehitysvamma.

Kehitysvamma ilmenee ennen 18 vuoden ikää.

Kehitysvamma ei ole sairaus. Se on vaurio tai vamma.

Kehitysvamman aste vaihtelee lievästä oppimisvaikeudesta vaikeaan vammaan.

Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on lisävammoja, jotka saattavat vaikeuttaa liikkumista, puhetta tai vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

 

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voisivat elää tasa-arvoisina yhteiskunnassa, he tarvitsevat tukea, ohjausta ja palveluita.